Sídlo spoločnosti

Alejová 2, 040 11 Košice, Slovensko

Tel.:

+421 948 049 146

Email :

info@bubbuhouse.com